سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جاوید خراسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمود فتوحی فیروزآباد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر قره ویسی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای حل مساله در مدار قرار دادن ژنراتورها ١ مبتنی بر روش بهینه سازی اجتماع پرندگان پیشنهاد شده است . این روش محدوده جستجو را با در نظر گرفتن شرایط بار سیستم و پیشینه تولید آن مشخص می نماید و با استفاده از گسترش درختی، به صورت ساعت به ساعت مساله UC را حل می نماید . نتایج بدست آمده نشان می دهد که این روش از حیث نزدیکی به نقطه بهینه، به مراتب بهتر و دقیق تر از سایر روشهای ارائه شده می باشد . ضمن اینکه با توجه به حل ساعت به ساعت مساله و اینکه در هر ساعت حداقل ۵ راه حل از ساعات قبل با کمترین هزینه وجود دارد می تواند به صورت زمان واقعی و با سرعتی مناسب مساله، وضعیت تولید و واحدهای تولید کننده را با کمترین هزینه تولید مشخص نماید .