سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حرمتی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق-شرکت صنایع الکترونیک زعیم
محمدرضا غلامی – شرکت صنایع الکترونیک زعیم
علی اکبر تدین – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق-شرکت صنایع الکترونیک زعیم

چکیده:

ما در این مقاله به بررسی مسأله ا ندیس مدولاسیون در تبدیل مدولاسیونهای فاز پیوسته به مجموعی از شکل موجهای PAM می پردازیم . مراجع مختلفی این مسأله را مورد بررسی قرار داده اند که مدولاسیونهای غیرخطی فاز پیوسته را می توان به صورت مجموعی از مدولاسیونهای خطی PAM نوشت . مسأله ای که در اینجا وجود دارد این است که این روش به ازای برخی مقادیر اندیس مدولاسیون قابل اجرا نمی باشد . در این مقاله روشی ارائه می گردد که با اعمال تغییراتی در فاز سیگنال دریافتی بتوانیم تجزیه بهمدولاسیونهای خطی را برای تمام مقادیر ممکن اندیس مدولاسیون انجام دهیم و در نتیجه گیرنده طراحی شده براساس این ساختار می تواند برای تمام مقادیر اندیس مدولاسیون کارایی داشته باشد.