سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خوش کیش – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد میریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم وصنعت ایر
سیدمحمدکریم طباطبایی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرایند ماشینکاری فلزات، با مشکلی بزرگ به نام چتر در جهت ایجاد سطح با کیفیت مطلوب در تولید انبوه با مقداربرادهبرداری زیاد و ایجاد سطوح با کیفیت بالا در سرعتهای زیاد، روبرو بوده است. چتر یک نوع ارتعاش خودتحریکناپایدار است که در اثر عوامل متعددی ممکن است رخ دهد؛ در این میان چتر احیاکننده رایجترین علت رخ داد چتر می- باشد. یکی از معتبرترین روشها و معیارهای ارزیابی چتر استفاده از دیاگرام پایداری است؛که مرز شرایط ماشینکاری پایدار و ناپایدار را نمایان میکند. در این مقاله این دیاگرام به روش تجربی برای ماشین تراش استخراج شده است. تراشکاری بر روی قطعات مخروطی شکل انجام شده، که با تشخیص چتر میزان ضخامت براده برداری در سرعت اسپیندل بیانکننده نقاط روی دیاگرام پایداری میباشند. مقایسهای نیز مابین دیاگرام تجربی حاصله با دیاگرام پایداری تئوری انجام شد