سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی بهبهانی نژاد – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی ، گروه مکانیک
وحید اصفهانیان – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مکانیک
سیدیاسر نبوی – محقق سازمان صنایع هوافضا، صنایع شهید باقری

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای شبیه سازی پرواز راکتهای دوران پایدار ارائه شده و نتایج آن با شبیه سازی پرواز شش درجه آزادی مورد مقایسه قرار گرفته است. با اینکه هدف از ارائه این نوع شبیه سازی ، تحلیل پرواز راکتهای دوران پایداریبوده است ولی شبیه سازی پرواز حاضر قادر به تحلیل پرواز هر گونه راکت اعم از دوران پایدار و بالک پایدار می باشد.نتایج بدست امده در موردزمان محاسباتی اجرای شبیه سازی شش درجه آزادی نشان می دهد که تحلیل پرواز راکتهای دوران پایدار توسط شبیه سازی متداول شش درجه ازادی مستلزم صرف زمان بالای کامپیوتری بوده و تولید جداول تیر آنها توسط اینگونه شبیه سازیها کاری بسیار زمان بر و دشوار می باشد. در حالیکه با استفاده از شبیه سازی ارائه شده حاضر میتوان پرواز اینگونه راکتها را با دقتی مشابه با شبیه سازی شش درجه آزادی پرواز ولی با زمان محاسباتی به مراتب کوتاه تر تحلیل کرده و براحتی جداول تیر آنها را تولید نمود.