سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس شیری – دانشجوی دکتری دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی – استاد گروه قدرت دانشکدة مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید مبتنی بر روش فیلمان جریان برای محاسبة نیروهای مغناطیسی بین کویلهای استوانه ای ارائه شده است . روش پیشنهادی از آن جهت دارای اهمیت است که تنها با دانستن ابعاد ظاهری کویلها و تعداد دور شان، می توان نیروی بین آنها را در فواصل و جریانهای مختلف محاسبه نمود . برای ارزیابی میزان دقت روش ارائه شده، کویلهایی با ابعاد مشخص و دقیق ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج آن نتایج حاصل از محاسبات را تأیید می کند .