سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر دامکی علی آبادی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
مرتضی قدمی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
علیرضا قائم پناه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

چکیده:

یکی از روش هایی که در ژنراتور های سنکرون به منظور سینوسی شدن شکل موج ولتاژ خروجی از آن استفاد ه می شود مورب کردن روتور می باشد. این روش باعث می شود که mmf ناشی از روتور در فاصله هوایی از حالت پله ای خارج شده و به شکل ذوزنقه ای در آیدکه این خود باعث می شود که شکل موج خروجی به شکل موج سینوسی نزدیک گردد. روش کلی ای که برای شبیه سازی این پدیده وجود دارد. استفاد ه از روش اجزاء محدود می باشد اما به خاطر مورب بودن روتور، شبیه سازی دقیق آن نیازمند به کارگیری نرم افزار اجزاء محدود سه بعدی می باشد. در این مقاله روشی تحلیلی، ساده و کارآمد برای مدل کردن روتور مورب درژنراتور سنکرون ارائه شده که با شبیه سازی آن می توان شکل موج ولتاژ خروجی را به ازای زوایای مختلف پیچش روتور بدست آورد. علاوه بر آن می توان به کمک این شبیه سازی بهترین زاویه پیچش روتوررا به منظور دستیابی به شکل موج سینوسی ولتاژ خروجی بدست اورد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج بدست آمده از نمونه ساخته شده مدل پیشنهادی را تایید می کند.