سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرناز دمهری – دانشجوی کارشناسی ارشدکترل دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله ، روشی جدید برای نهان نگاری کور ۱ تصاویر سطح خاکستری ٢ ارائه می گردد . در روش پیشنهادی ، ابتدا تصویر میزبان به بلوکهای ۴ × ۴ ناپوشا تقسیم می شود . پس از محاسبه تبدیل والش هر بلوک ، ۵ مولفه اول ACبلوکهای مجاور تخمین زده می شود . آن با استفاده از ضرایب DCدرج ٣ واترمارک با افزودن ضریبی از مقدار سطح خاکستری پیکسل جاری سیگنال واترمارک به مقدار تخمینی ، انجام می شود . از آنجاییکه افزودن واترمارک ضرایب DC را تغییر نمی دهد ، استخراج واترمارک با محاسبه تخمینی از ضرایبAC و مقایسه آن با مقدار واقعی آن در تصویر واترمارک شده،امکان پذیر می باشد .
الگوریتم پیشنهادی روی تعدادی تصویر اعمال و مقاومت آن در مقابل پردازش های متعارف تصویر بررسی گردید . نتایج حاصله موثر و مقاوم بودن روش پیشنهادی را تایید می کنند