سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید سریزدی – بخش مهندسی برق دانشگاه کرمان
حسین نظام آبادی پور – بخش مهندسی برق دانشگاه کرمان

چکیده:

در اکثر روشهای رایج واترمارکینگ بازیابی سیگنال واترمارک مستلزم بکارگیری تصویر اصلی میزبان است اما در واترمارکینگ کور عمل بازیابی بدون استفاده از تصویر اصلی صورت میگیرد بنابراین دامنه کاربرد وسیعتری برای آن متصور است دراین مقاله روشی جدید جهت واترمارکینگ تصاویر باینری ارائه گردیده است در روش ارائه شده تصویر میزبان به بلوکهای ناپوشای ۲×۲ تجزیه می شود سپس موقعیت چهارمدر هر بلوک توسط مقادیر پیکسل هایواقع در چهار همسایگیش تخمین زده و جایگزین آن میشود در فرایند درجه واترمارک در صورتیکه پیکسل جاری واترمارکبیت با احتمال وقوع بیشتر باشدمقدار تخمینی حفظ و درغیر این صورت معکوس می گردد استخراج واترمارک با محاسبه مجدد مقدارتخمینی و مقایسه آن با مقدار واقعی انجام می پذیرد.