سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرناز دمهری – دانشجوی کارشناسی ارشدکترل دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله ، روشی جدید برای واتر مارکینگ کور تصاویر سطح خاکستری ارائه می گردد. در روش پیشنهادی، ابتدا تصویر میزبان به بلوکهای ۴× ۴ ناپوشا تقسیم می شود .پس از محاسبه تبدیل والش این بلوک ها، برای هر بلوک، ۵مولفه اولAC آن با استفاده از ضرایب DC بلوکهای مجاور تخمین زده می شود. درج واترمارک با افزودن ضریبی به مقدار تخمینی، انجام می شود.از آنجاییکه افزودن واتر مارک ضرایبDCرا تغییر نمی دهد، استخراج واترمارک با محاسبه تخمینی مجدد ضرایبAC و مقایسه آن با مقدار عملی آن درتصویر واترمارک شده امکان پذیر می باشد.
الگوریتم پیشنهادی روی تعدادی تصویر اعمال و مقاومت آن در مقابل پردازش های متعارف تصویر بررسی گردید . نتایج حاصله موثر و مقاوم بودن روش پیشنهادی را تایید می کنند