سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
علی یزدیان – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برای بهبود ظرفیت و انعطاف بیشتر انتقال توان در خطوط بلند از ادوات FACTS سری نظیر خازن کنترل شده ی تریستوری(TCSC) استفاده می شود. این تجهیز سری در خط با تزریق ولتاژ سری، امپدانس خط را تغییر می دهد و باعث می شود که در زمان وقوع خطا در شبکه امپدانس مشاهده شده توسط رله دیستانس کوچکتر یا بزرگتر از مقدار واقعی باشد و رله حفاظتی بترتیب دچار مشکل اضافه ناحیه در دسترس (افزایش زون حفاظتی) (Over reach) یا کاهش در ناحیه د ردسترس (کاهش زون حفاظتی ) (Under reach) گردد. در این مقاله روش جدیدی برای کاهش اثر TCSC بر عملکرد حفاظتی رله دیستانس ارائه گردیده است در این روش هر TCSC به یک محدود کننده جریان خطا با امپدانس متغیر مجهز می گردد که در زمان وقوع خطا این محدوده کننده جریان خطا وارد مدار شده و با تزریق یک امپدانس سری اثر TCSC بر امپدانس مشاهده شده توسط رله دیستانس را کاهش میدهد شبیه سازی انجام شده صحت این روش را نشان می دهد.