سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس کتابی – دانشگاه کاشان، گروه مهندسی برق
سیداحمد حسینی – دانشگاه کاشان، گروه مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله روشی جدید بر اساس تجزیهمقادیر ویژه، برای جایگذاری بهینه اندازه گیرهای هارمونیکی به منظور استفاده در تخمین حالت هارمونیکی ارائه می شود. همچنین برای حل مسئله بهینه سازی ، از الگوریتم ژنتیک باینری استفاده می شود برای تامید روش ارائه شده، شبکه ۱۴ شینه IEEE شبیه سازی شده است. بر اساس نتایج، مشاهدهمیشود که با استفاده از مکانهای بدست آمده مطابق معیار پیشنهادی، متغیرهای حالت شبکه با خطای کمتری (کیفیت بیشتری) تخمینزده می شود. همچنین مشاهده می شود که الگوریتم ژنتیک در زمان کمتری، به همان نتایج یکایک شماری کامل می رسد.