سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فواد کیلانه ئی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
رضا غیاثی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی حیدری – کارشناس ارشد مهندسی آب دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر روشی برای اصلاح و تدقیق ضریب زیری مانینگ با کاربرد روش عددی می باشد. در اکثر محاسبات هیدرولیکی برای تعیثین عمق یا دبی جریان، تخمین ضریب زبری بعنوان یکی از پارامترهای مؤثر لازم است. روشهای مختلفی برای تعیین ضریب زبری وجود دارد که یک متخصص بر اساس یکی از این رو.ش ها و تجربه مهندسی می تواند آن را تخمین بزند. در این مقاله یافتن ضریب زبری مانینگ با ترکیب روش بهینه سازی ، روش حاسبات جریان متغیر تدریجی و با استفاده از اطلاعات موجود و در دسترس رودخانه ها صورت می گیرد. در انتهای مقاله دو مثال کاربردی در رودخانه های کوجک ارائه شده است.