سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا استواری – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ا
سید جواد هاشمی – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ا
هادی ابراهیم فتح آبادی – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ا

چکیده:

یک روش جدید برای افزایش دقت تکنیک های تست های مخرب، علی الخصوص الکترومغناطیسی (جریان های گردابی)، حرارتی، الکتریکی، و غیره، ارائه شده است. این روش با نام روش تست توسط فاکتورهای آشفته کننده کالیبره شده، بر اساس ثبت پاسخ دستگاه های اندازه گیری به اعمال تحریکات عوامل آشفته کننده کالیبره شده در ناحیه فعال تست می باشد. آنالیز پاسخ های ثبت شده، امکان محاسبه ضرایب تصحیح، الگوریتم های فراورش داده ها توسط اعمال تصحیحی و شناسایی منابع عدم قطعیت اندازه گیری ها را فراهم می آورد. در مقایسه با تکنیک های کالیبراسیون فعلی، روش ارائه شده بر پایه کالیبراسیون آثار ایجاد آشفتگی در یک محدوده در دسترس برای عمل کالیبراسیون با دقت لازم، و تبدیل نتایج کالیبراسیون به محدوده شرایط تستهای واقعی می باشد. این مقاله اصول پایه روش ارائه شده، الگوریتم های فراورش داده ها، و همچنین تست های تعیین دقت، شرح داده خواهند شد.