سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مصطفی دودانگه – دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین ایران
نوید غفارزاده – دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین ایران

چکیده:
بارشد سریع نیروگاه های بادی این منابع درسطوح ولتاژی مختلف به سیستم قدرت متصل میگردند اتصال این منابع به خطوط انتقال مشکلاتی درزمینه حفاظت ازاین خطوط ایجاد می کند بدلیل تغییر شرایط بهره برداری و ساختاری مزارع بادی دراثر نوسانات انرژی ورودی آن حفاظت ازخطوط انتقال متصل به این نیروگاه ها با استفاده ازروشهای تطبیقی صورت میگیرد دراین مقاله یک روش هوشمند برای حفاظت دیستانس خطوط متصل به مزارع بادی ارایه شده است که ازشبکه های عصبی مصنوعی استفاده می کند این روش نسبت به تغییرات شرایط ساختاری و بهره برداری نیروگاه بادی و شبکه به صورت تطبیقی عمل نموده و مشخصه تریپ رله دیستانس را تعیین می کند تعیین مرزهای مشخصه ی عمل کرد رله دراین روش با استفاده ازاندازه گیری های محلی و باکیفیت بالایی صورت میگیرد کارایی این روش برای شرایط مختلفی که ممکن است رخ دهد ازموده شده و نتایج ازمون کیفیت این روش را تضمین می کند