سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی تیموری – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
داریوش نظر پور – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله روشی جدید جهت محاسبه جریانهای مرجع APLC[1] به منظور کنترل توان راکتیو، حذفهارمونیکها ومت عادل سازی بارتحت شرایط نامتعادلی منبع ارائه می شود . این الگوریتم کنترلی از روش بالانس توان لحظه ای جهت استخراج جریانهای مرجع استفاده می نماید . بطوریکه این محاسبات برخلاف روشهای موجود جهت محاسبه جریانهای مرجع APLC که نیاز به تبدیلات پیچیده دارند، از سادگی خا صی برخوردار می باشد و پیاده سازی روش فوق نیازمند امکانات سخت افزاری کمتری می باشد . در این روش هیچ فرضی بر روی بار از نظر خطی یا غیر خطی بودن در نظر گرفته نشده است . این روش تحت شرایط سینوسی یا غیر سینوسی و متعادل یا نا متعادل بودن سیستم قدرت سه فاز معتبر می باشد . در پایان به منظور اعتبار بخشیدن به صحت این روش یک APLC جهت بالانس سازی، حذفهارمونیکها و جبران توان راکت یو بار یکسو ساز تریستوری به همراه بار نامتعادل سه فاز،تحت شرایط متعادل بودن و نامتعادلی و معوج بودن ولتاژهای منبع سه فاز شبیه سازی می شود و نتایج شبیه سازی آورده می شود .