سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شایان بهزادی رفیع – دانشگاه صنعتی شریف
محمدهادی ورهرام – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طراحان سیستم های قدرت الکتریکی غالبأ هنگام توسعه دادن گذرگاه های موجود با مشکلات جریان خطا مواجه می شوند .محدود کننده ی ابررسانای جریان خطا SCFCL 2 پاسخ قاطعی برای حل این مشکل ارائه میکند . وجو د محدود کننده های جریان خطای ابررسانایی در شبکه قدرت می تواند به دیگر ادوات قدرتی شامل ترانسها، محافظها، دژنکتورها وتجهیزات قدیمی شبکه کمک و کنترل و حفاظت شبکه را بهبود بخشد .
در این مقاله یک SCFCL با هسته ی حفاظ شده کهSSCR خوانده می شود شبیه سازی می گردد . مدل جدیدبر پایه ی رفتار حفاظ مغناطیسی SSCR بنا نهاده شده و برای استفاده در SIMULINK توسعه داده شده است . یک مدار تست که قبلأ آزمایش شده، با مدل جدید شبیه سازی گشته و نتایج مقایسه می شوند . شبیه سازی با کامپیوتر، کارآئی بالای مدل پیشنهاد شده برای پیش بینی رفتار واقعیSSCR را هنگام وقوع اتصال کوتاه، جهت کنترل و حفاظتشبکه را بدون اختلال در رفتار نرمال سیستم نمایش می دهد .