سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کی پور – شرکت برق منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق هرمزگان
محمودرضا حقی فام – شرکت برق منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق هرمزگان
غلامرضا خوش خلق – شرکت برق منطقه ای دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق هرمزگان

چکیده:

محاسبات قابلیت اطمینان یکی از مسائل مهم در زمینة طراحی سیستمهای انتقال است . این مقاله با ارائة یک روش جدید و ساده، با استفاده از منحنی های تداومی بار، به محاسبة اندیسهای قابلیت اطمینان سیستمهای انتقال و فوق توزیع می پردازد . پارامترهای احتمالی معلوم در این مقاله، فرکانس و احتمال خروج خطوط هستند و خروجیهای آن اندیسهای نقاط بار و سیستم می باشند . بخشی از این مقاله به نحوة لحاظ کردن عدم قابلیت اطمینان سیستم تولید پرداخته است . در انتها کاربرد الگوریتم ارائه شده در شبکة هرمزگان بیان شده است .