سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدصدیق طولابی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
حسین ترکمن –
سیدابراهیم افجه ای –

چکیده:

در این مقاله روشی جدید در استفاده از توربین بادی به عنوانPrime Moverدر ژنراتور سوئیچ رلوکتانسی ارائه شده و مورد بحث و آنالیز قرار گرفته است. اخیراً مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا و گرمشدن زمین دلیل اصلی در جهت افزایش استفاده از سوختهای فسیلی می باشد. به همین دلیل مطالعات بسیار زیادی مرتبط با تولید انرژی طبیعی برای حل مشکلات پیشنهاد شده است. یکی از سیستم هایجایگزین با استفاده از انرژی طبیعی، سیستم های تولید توان بادی اندازه کوچک می باشند که امروزه ژنراتورهای سنکرون نوع مغناطیس دائم و ژنراتورهای القایی برای این کاربرد مورد استفاده قرارم ی گیرند. درصورتیکه هزینه تمام شده برای ژنراتورهای سنکرون نوع مغناطیس دائم بسیار زیادمی باشد و همچنین بازدهی ژنراتورهای القایی نیز کم می باشد. بدین منظور در این مقاله جهت کاربردی نوین، ماشینهای سوئیچ رلوکتانس که ساختاری ساده و بازدهی بالا را دارا می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته شده است. بدین منظور به بررسی و مطالعه سیست م های تولید انرژی بادی اندازه کوچک که برای تولید انرژی از ژنراتورهای سوئیچ رلوکتانسی استفاده م ی نمایند، پرداخته شده است. ژنراتورهای سوئیچ رلوکتانسی یکی از بهترین انتخابها بجهت تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی م یباشند. در ادامه،مشخصات و پارامترهای ژنراتور سوئیچ رلوکتانسی وتوربین بادی تحلیل و آنالیز شده و همچنین قابلیت دستیابی به بازده بالا با بکارگیری ژنراتور سوئیچ رلوکتانسی در این سیستم نشان داده شده است.