سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن خاکی – معاونت بازار برق ایران
ابوالفضل پیرایش نقاب – دانشکده برق دانشگاه شریف

چکیده:

مدیریت صحیح گرفتگی خطوط انتقال یکی از مباحث اساسی در بازار برق است ، که روشهای مختلفی برای حل آن ارائه شده است که معمولاً پیچیده و طولانی میباشند. روشی که در این متن بررسی شد ه است ، علا وه بر اینکه سرعت حل مسئله را بالا میبرد، دقت کاف ی نیز دارد. از دیگر مزایای آن بر ر وش موجود OPF ، بهبود کفایت بازار است. در این روش بر اساس ضرائب حساسیت، ژنراتورهایی که بیشترین تأ ثیر را روی رفع گرفتگی خطوط دارند ، تعیین میشود . و ژنراتورهایی که ضرائب حساسیت مش ابه دارند را در ناحیه های مختلف تلفیق و دسته بندی کرده و با انجام محاسبات تنها برای این گروههای ژنراتوری تلفیقی ، حجم و مدت زمان محاسبات کاهش می یابد .