سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدحسن پنجه شاهی – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
مجید عمیدپور – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین احمدی دانش – دانشجوی دوره دکتری مهندسی انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

بسیاری از فرایندها دارای جریانهائی هستند که بواسطۀ خصوصیاتی نظیر خورندگی , رسوب گذاری و … ناگزیر به استفاده از مواد ساختمانی ویژه در مبدلهای حرارتی مربوط به خود میباشند . این وضعیت منجر به ظهور سه نوع مبدل در شبکه میگردد که در اصطلاح مبدلهای ارزان ، گران و مختلط نامیده میشوند .
در چنین حالتی استفاده از روشهای مرسوم تکنولوژی پینچ برای رسیدن به بهترین وضعیت عملکردی که همانا کمترین هزینه کلی سالیانه است ناموفق بوده و کارایی مطلوبی ندارد . از آنجائیکه ریشۀ این مشکل در تعدد مبدلهای مختلط شبکه است در کار تحقیقاتی حاضر روشی ارائه شده است که اساساً از تشکیل اینگونه مبدلها جلوگیری و یا از حداقل تعداد ممکن استفاده شود . از
آنجائیکه وجود مبدل مختلط در شبکه علاوه بر افزایش هزینههای سرمایه گذاری مشکلات فنی و عملیاتی دیگری به همراه دارد که باعث افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه ها میگردد کاهش تعداد اینگونه مبدل ها از این لحاظ نیز مطلوب بوده و باعث سود دهی مضاعف میگردد .