سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق واعظ زاده – آزمایشگاه پژوهشی سیستمهای حرکت پیشرفته دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
مهدی توکلی –

چکیده:

موتورهای مغناطیس دائم به دلیل خصوصیات ذاتیشان در سالهای اخیر به موتورهای دیگر ترجیح داده شده اند . در نتیجه جهت کنترل این نوع موتورها روشهای مختلفی بسته به کاربردشان مطرح شده است . در این مقاله روش کنترل بهینه جدیدی برای کنترل این موتورها ارائه می شود . در این روش ضریب توان نسبت به روش معمول در صنعت به طور محسوسی افزایش می یابد . در عین حال مشخصه های دیگر موتور از جمله گشتاور، گشتاور بر جریان، توان بر ولتاژ و غیره بخوبی روش معمول در صنعت می باشد . روش پیشنهادی با هدف حداکثرضریب توان به ازای جریان و ولتاژمعین طراحی می شود که در مقایسه با روش کنترل معمول در صنعت و روش ضریب توان برابر یک دارای مزایای چندی است.