سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد فرجی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تشخیص محل پلاک خودرو ۱ مهمترین مرحله شناسایی پلاک خودرو ۲ در سیستمهای حمل و نقل هوشمند ۳ است. در این مقاله روشی بلادرنگ ۴ و سریع برای پیدا کردن پلاک خودروها در تصاویر پیچیده معرفی می شود. در الگوریتم پیشنهادی ابتدا با استفاده از عملگر سوبل ۵ اقدام به یافتن لبه های عمودی تصویر می کنیم، سپس با استفاده از تحلیل هیستوگرام ۶ و ترکیبی از عملگرهای مورفولوژیکی ۷ پلاک خودرو را از تصویر استخراج م یکنیم. روش پیشنهادی را روی پایگاه داده ای شامل ۳۰۰ تصویر مختلف از نظر پس زمینه، اندازه، فاصله، زاویه دید و شرایطنوری، مورد آزمایش قرار داده و نرخ استخراج صحیح پلاک را ۸۱/۳% بدست اوردیم.