سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسام میرعابدینی – مرکز تحقیقات نیرو – بخش برق ایران
علیمحمد رنجبر – مرکز تحقیقات نیرو – بخش برق ایران
علی ذوالفقاری – مرکز تحقیقات نیرو – بخش برق ایران

چکیده:

تشخیص خطای بموقع و پیشگیرانه در ژنراتور سنکرون بدلیل اهمیت این تجهیز در سیستم های قدرت و نیروگاهها یکی از مباحث مورد توجه محقیقین در سالهای اخیر بوده است. جهت تشخیص خطاهای الکتریکی ژنراتور روشهای مختلفی ارائه شده است که عمده آنها مبتنی بر آزمایش ها و اندازه گیریها در حالتی است که ژنراتور خارج از مدار بوده و یا بر اثر بروز ع یب و عملکرد سیستمهای حفاظتی از مدار خارج شده است . در ارتباط با روشهای تشخیص خطای بهنگام و در حین کار نیز بطور عمده اساس کار بر مبنای اندازه گیری تخلیه جزئی می باشد،در صورتیکه بعنوان مکمل این روش می توان از شناسایی پارامترهای ماشین به همراه یک سیستم تشخیص خبره نیز استفاده نمود و قدرت تشخیص را ارتقا بخشید که باعث عملکرد بهتر ماشین ، کاهش زمان خارج از سرویس ماشین و افزایش فاصله بین توقف ها میگردد . در این حالت عیبهای اجزای ماشین در اسرع وقت تشخیص داده می شود و احتمال وقوع عیب ناگهانی ماشین بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . در این مقاله روشی برای تشخیص به موقع خطاهای الکتریکی سیم پیچ های ژنراتور سنکرون در حین کار ارائه شده است، بدین صورت که با شبیه سازی یک ژنراتور سنکرون در فضای abc و با استفاده از مدل دقیق و ایجاد خطای داخلی در سیم پیچ های آن یک پایگاه خبره ساخته شده است که با نمونه برداری از ژنراتور تحت نظارت و تخمین پارامترهای آن بصورت بهنگام و مقایسه ، به نوع خطای اتفاق افتاده در ژنراتور پی برده خواهد شد .