سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف محمدزاده – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

ترانسفورماتورهای قدرت معمولاً در حالت دائم یا شبه دائم کار می کنند . ولی عواملی نظیر کلیدزنی و برخورد صاعقه به خطوط انتقال و نفوذ این امواج به داخل ترانسفورماتورها می تواند آنها را از این حالت خارج کرده و حالت گذرا ایجاد نماید . با توجه به رفتار نوسانی سیم پیچ فشارقوی، امکان بروز اضافه ولتاژ در داخل ترانسفورماتور همیشه مطرح است .
روشهای قطعی به ازای یک شکل موج خاص دامنه این اضافه ولتاژها را در هر نقطه پیش بینی می کنند . ولی این مقاله روشی ارائه می دهد که به کمک شبیه سازی مونت کارلو میتوان شکل موج تحریک کننده سیم پیچ را بصورت یک پدیده تصادفی در نظر گرفت و به کمک آن مشخص نمود که حداکثر اضافه ولتاژها در هر محل از سیم پیچ دارای چه تابع توزیع احتمال هستند . بر مبنای مطالعات انجام شده در این مقاله نشان داده شده است که تابع مذکور تابع توان دو کای است . قابل ذکر است هک روش ارائه شده در این مقاله دید واقع بینانه تری برای طراحان ترانس ایجاد می کند و آنها را به طراحیهای بهینه نزدیک می سازد .