سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مرتضوی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی هوافضا شرکت صنایع ه
حامد خدابخشیان نایینی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی هوافضا شرکت صنا
محمود مانی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی هوافضا شرکت صنایع هو

چکیده:

در این مقاله ، روشی بررسی می شود که در آن با استفاده از نتایج تست تونل باد مدل بال هواپیما ضرایب دینامیکی ترکیبی (Cmq+Cma , Clq +Cla) بدست می آیند و همچنین با استفاده از نرم افزار در دسترس و اعمال شرایط ورودی در آن ضرایب دینامیکی ناپایای بال (Cma , Cla) قابل محاسبه می باشند . با تفکیک این دو دسته از یکدیگر ضرایب چرخشی (Cmq , Clq) نیز بدست می آیند . در پایان این ضرایب با ضرایب بدست آمده از منابع معتبر تجربی مقایسه شده اند که نتایج حاکی از دقت قابل قبول روش به کار گرفته در محاسبه ضرایب می باشد