سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – دانشجوی دکترای تخصصی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهند

چکیده:

در مقاله حاضر روشی ساده و بدیع ارائه شده است که مستقیما به تخمین سریع فرکانس مودارتعاشی مورد نظر در یک سازه زنجیری می پردازد نگاشت تعریف شده میان سازه زنجیری و مدل جرم پیوسته تیر بکنواخت معادل به حل یم معادله فرکانس بی بعد و مستقل لز خصوصیات سازه منجر می شود رابطه ساده ارائه شده برای محاسبه ریشه ها عملا نیاز به حل این معادله را برطرف می سازد. اثر جرم ناپدید شده طی نگاشت بیان و روش جبران آن بررسی گردیده است.کارایی و دقت روش حاضر طی مثالهایی از ساختمانهای بلند منظم و نامنظم با تغییرات یکنواخت و غیریکنواخت جرم سختی و ارتفاع طبقه مورد بحث قرار گرفته و در نهایت خلاصه ای از ویژگیها و امتیازات روش حاضر بیان شده است