سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک مطهری – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسن رشیدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در محیطی نظیر گرید داده، نیاز برنامه های کاربردی به مجموعه های بزرگ داده، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به توزیع مجموعه های داده، انتخاب مجموعه منابع محاسباتی و منابع حاوی داده باید بطور مناسب صورت پذیرفته به گونه ای که سربار ناشی از انتقال این مجموعه ها روی گرید کمینه شود. در این مقاله، مساله زمانبندی برنامه های نیازمند داده مورد توجه قرار می گیرد. با توجه به اینکه زمانبندی بهینه مستلزم انتخاب مجموعه منابع مناسب می باشد، راه حلی مبتنی بر الگوریتم فرا-ابتکاری کلونی مورچه برای حل مساله ارایه می گردد. در بخش شبیه سازی، راه حل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این ارزیابی الگوریتم ارایه شده با یکی از روشهای ابتکاری دیگر مقایسه شده و برتری هایی از الگوریتم فوق با توجه به نمونه های اعمال شده مشاهده می گردد.