سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی خدرزاده – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
محمدباقر سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فرکانس یکی پارامترهای مهم سیستم قدرت است و اندازه گیری آن به یکی از مسایل اساسی در حفاظت سیستمهای قدرت تبدیل شده است اعوجاج در این سیگنال ها بر دقت تخمین هابه طور جدی اثر می گذارند.به عنوان مثال، اگر یک اشکارساز عبور از صفر، برای تخمین فرکانس استفاده شود یک عبور از صفر غیرمعمول، وقتی که برای اندازه گیری فرکانس به کار می رود در صورتی که جریانش معکوس شود، می تواند تاثیر شدیدی بر دقت اندازه گیری بگذارد. وقتی یک ولتاژ برای اندازه گیری فرکانس به کار می رود، یک موج گذرا القا شده می تواند بر دقت فرکانس اندازه گیری شده تاثیر نامطلوب بگذارد. به همین دلیل، الگوریتم های اندازه گیری فرکانس، از داده های چندین سیکل سیگنال برای اندازه گیری استفاده می کنند. دراین مقاله با استفاده از الگوریتم تطبیقی بازگشتی روشی ارائه شده است که با نمونه برداری آسنکرون از سیگنال ولتاژ یا جریان می توان فرکانس را با دقت خیلی خوبی تخمین زد. با استفاده از این روش فرمولهای عملی جهت محاسبه فرکانس و تخمین فازور بدست آمده است