سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شرمین بزازیان – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
محمدمهدی عبادزاده – دانشکده کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی فازی، روشی نوین برای آستانه ای تصاویر ارائه می شود. روش نوروفازی ارائه شده، برخلاف اغلب روشهای موجود، می تواند تخمینی برای تعداد مناسب حدود استانه ارائه دهد. بعلاوه این روش دارای زمان محاسباتی خطی O(LC) بر حسب تعدادسطوح خاکستری تصویر (L) و تعداد استانه ها (C) می باشد، در حالیکه می دانیم اغلب روشهای فازی موجود در این زمینه دارای زمان محاسباتی نمایی O(LC) هستند.