سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی توفیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
علی مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی – استاد گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله برای صور مختلف فیلترهای پسیو ، فرمولی برحسب Ω و Q بیان گردیده است . همچنین حساسیت پاسخ فرکانسی فیلتر به تغییرات این دو پارامتر محاسبه و شبیه سازی شده و در ادامه تأثیرات تغییر المانهای فیلترهای پسیو ناشی از تغییر شرایط محیطی ، بر پارامترهای فیلتر نشان داده شده است و نهایتاً چگونگی اثر این پارامترها بر تنظیم ۱ فیلترهای پسیو بیان شده است