سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرضا سالاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی – گروه کامپیوتر
مهران محسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی – گروه کامپیوتر
بابک نصیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی – گروه کامپیوتر
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق

چکیده:

استخراج مشخصه ها یکی از مراحل مهم در پیش پردازش داده ها می باشد که با انجام آن، الگوریتم داده کاوی با سرعت و دقت بالاتری صورت می گیرد وهمچنین در دفعات بعد نیاز به جمع آوری میزان داده کمتری می باشد. در این مقاله روش جدیدی برای استخحراج مشخصه های مناسب، مبتنی بر تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی ارائه شده است. در این روش با استفاده از تئوری مجموعه های دانه درشت، ماتریس تمایز ساخته می شود و سپس با استفاده از تابع تطابقی که از دو جزء تشکیل شده، مشخصه های مناسب استخراج می گردد. این دو جزء، متشکل از تعداد یک ها در کروموزوم و تعداد سطرهای پوشش داده شده ا زماتریس تمایز می باشد. نتایج بدست امده از پیاده سازی روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده های مختلف که دارای مشخصه های زیادی هستند، ارائه شده است. نتایج و مقایسه انها با سایر روشها نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی بصورت مناسبی عمل می نماید.