سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا کی پور – دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق
احسان مشمول – دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، بخش برق

چکیده:

مسئلة جایابی بهینة خازن در شبکه های توزیع، به منظور کاهش تلفات انرژی , کاهش تلفات در پیک مصرف , آزادسازی ظرفیت KVA تجهیزات نصب شده در سیستم توزیع و نیز بهبود پروفیل ولتاژ , یکی از مسائل مهم و قدیمی در بهره برداری مؤثر از سیستم توزیع می باشد . در این مقاله یک روش ابتکاری برای جایابی خازنهای ثابت در سطح فشارضعیف ارائه شده است و مزایای آن نسبت به روشهای مرسوم که در حال حاضر در شرکتهای برق منطقه ای بکار گرفته می شود بیان گردیده است . در این روش ابتدا متوسط جریان راکتیو سالانة ابتدای فیدر , تعداد مشترکین متصل به پایه های فشار ضعیف و اطلاعات الکتریکی فیدر فشار ضعیف جمع آوری شده و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک , محل بهینة خازنها تعیین می گردد . نتایج حاصل از اجرای این روش بر روی یک فیدر نمونه نیز ارائه شده و با نتایج روش تحلیلی معرفی شده در مرجع [۲] مقایسه گردیده است