سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پویا ولی زاده – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی مواد– دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی
میثم شیخ امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد– دانشکده مهندسی- دانشگاه فر
جلیل وحدتی خاکی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی مواد – دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی م

چکیده:

در این تحقیق روشی نوین برای رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم ارائه شد.دراین روش پس از عملیات محلول سازی، سطح مورد نظرتحت عملیات آسیا کاری قرار می گیرد و در نهایت آلیاژ به صورت موضعی و سطحی رسوب سخت می گردد. در واقع انرژی اکتیواسیون فرایند تشکیل رسوبات به طور مکانیکی تامین شده و طی فرایند مکانو شیمیایی رسوبات در دمای محیط تشکیل می شوند.این فرایند بر روی آلیاژ آلومینیوم ریختگی ۳۵۶A انجام گرفت و نتایج حاصل از سختی سنجی و آنالیزXRD بررسی گردیدواز مقایسه ی این اطلاعات با نتایج به دست آمده از رسوب سختی مرسوم صحت و عملی بودن این روش تایید گردید