سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین خوشبین – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی خادمی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

چکیده : اگرچه در میان الگوریتمهای کدبرداری توربو، الگوریتم Log-MAP از توانایی بسیار خوبی در تصحیح خطا برخوردار است؛ ولی وجود توابع Ln(.) و exp(.) در این الگوریتم، پیاده سازی آن را با مشکل مواجه کرده و از سرعت آن میکاهد . برای رفع این مشکل روشهایی جهت تقریب توابع پیچیده مذکور پیشنهاد شده است . در این مقاله روشی جدید در این زمینه ارائه شده است که میتواند با دقت بالا و حجم محاسبات کم توابع مذکور را تقریب بزند . به علاوه در این مقاله جهت جلوگیری از سرریز مقادیر مربوط به متغیرهای با طول کم در حین کدبرداری، روشی ساده و نوین در مورد نرمالیزه کردن مقادیر مربوط به متریکهای مستقیم و برگشتی ١ ارائه شده است .