سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید خوانساری نیا – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
رسول جلیلی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه کنترل دسترسی نقش – مبنا، به عنوان یک سیاست کنترل دسترسی سودمند درسیستمهای بزرگ مطرح بوده و استفاده از آن در محیط های توزیع شده روز بهروز درحال افزایش است. برای ساده تر شدن مدیریت چنین محیطهایی و نیز به هنگام بروز برخی شرایط خاص، لازم است که یک نقش بتواند از امتیازهای نقش دیگر استفاده کند که در اصطلاحبه این عمل،وکالت نقش گرفته می شود. دراین مقاله پس از بیان یک مدل توسعه یافته کنترل دسترسی نقش – مبنا، بر پایه این مدل روش جدیدی برای وکالت نقش ویژه محیطهای توزیع شده ارائه میگردد که شامل کارگزار وکالت نقش و قرارداد وکالت نقش است. همچنین دو مفهوم جدید وکالت فعال و وکالت منفل نیز معرفی میگردد که توسط روش پیشنهادی پشتیبانی می شود. درنهایت مقایسه ای بین این روش و روشهای موجود دیگر انجام می گیرد.