سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

گلاره محمدی – آزمایشگاه پردازش و سیگنالهای حیاتی، دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
عمادالدین فاطمی زاده –

چکیده:

انطباق تصاویر از جمله مباحثی است که در زمینه های مختلف مانند بینایی ماشین و پزشکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و انطباق بر مبنای نقاط نشانه یکی از روش هایی است که از دقت نسبتا مناسبی برخوردار است. در سالهای اخیر روشهای متنوعی جهت استخراج این نقاط در فضای دوبعدی معرفی شده اند که اکثر آنها دارای عیوبی هستند که قابل استفاده برای تصاویر پزشکی نبوده اند. در این مقاله سعی بر آن بوده تا با ارائه روشی مبتنی بر کوواریانس بین یک پنجره از تصویر و چرخش یافته آن به استخراج خودکار نقاط نشانه (از نوع گوشه) در تصاویر و به طور خاص از تصاویر پزشکی بپردازیم. روش ارائه شده از دقت نسبتا مناسبی برخوردار است و همچنین حجم محاسبات آن نسبت به روش های موجود کمتر بوده و نسبت به چرخش، انتقال و تغییر مقیاس کاملا مقاوم است.