سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مازیار میرحسینی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد – کمی
حمید خالوزاده – استادیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

چکیده:

در سالهای اخیر، عمده تحقیقات انجام شده در زمینه تخمین حاشیه امنیت ولتاژ در جهت یافتن شاخصهایی بوده که چگونگی نزدیکی نقطه کار جاری سیستم به نقطه فروپاشی ولتاژ را نشان دهد . یکی از عمده مشکلات این روشها حجم محاسباتی بالای آنها بوده است که در نتیجه جهت استفاده بلادرنگ ۱ در مراکز کنترل قدرت مناسب نمی باشند . در این مقاله از دو شیوه شبکه عصبی مینیمم – ماکزیمم فازی عمومی ۲ با تطبیق بلادرنگ و روشی که مرکب از دو ساختار کوهنن ۳ و شبکه عصبی مینیمم – ماکزیمم فازی عمومی بوده و آنرا شبکه کوهنن فازی نامگذاری کرده ایم، جهت تخمین حاشیه امنیت ولتاژ استفاده شده است . اطلاعات لازم جهت آموزش ساختارهای موردنظر با استفاده از شاخص مینیمم مقدار تکین ۴ ژاکوبین معادلات پخش بار حاصل شده است . این روشها با ۱۵۰۰ داده ای که بطور تصادفی از شرایط کار سیستم ۳۰ شینه IEEE حاصل شده، تست شده اند و نتایج حاصله بیان کننده بازده بالای ساختارهای موردنظر بود .