سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد رادمنش – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش برق
نصرا… مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش برق

چکیده:

در این مقاله روشی برای پنهان سازی اطلاعات با استفاده از عملیات ماتریسی با هدف افزایش ظرفیت پنهان سازی ارائه شده است . برای این کار از یک کلید ماتریسی ۴ * ۴ که اعضای آن اعداد ۱، ۲ و ۳ هستند استفاده میشود به تر تیبی که در هر مرحله یک بلوک ۴ * ۴ از تصویر میزبان و ۴ بایت از پیام را تبدیل به ماتریس ۴ * ۴ با اعضای ۲ بیتی نموده و پس از ترکیب آنها با یکدیگر ماتریس ۴ * ۴ با اعضای یک بیتی را به گونه ای پیدا میکنیم که حاصلضرب کلید در آن برابر یا نزدیک به ماتریس حاصل از ترکیب باشد . به این ترتیب پس از قرار دادن اعضای ماتریس یک بیتی در بیتهای آخر پیکسلهای تصویر میزبان با تغییر n بیت از تصویر میزبان، ۲n بیت اطلاعات درون آن پنهان میشود . آزمایشات نشان داده است که علاوه بر انعطاف پذیری بالا و امکان ترکیب روش با روشهای دیگر شاخصهای ظرفیت، پیچیدگی، شفافیت و قابل کشف نبودن بصورت مناسب عمل نموده و در مقابل وجود خطا و مقاومت کم معایب عمده روش هستند