سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدهادی تابعی – شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

چکیده:

کاهش تلفات انرژی الکتریکی همواره از اهداف شرکتهای توزیع بوده ,حال آنکه مهم تر از تلفات انرژی، تلفات توان میباشدکه افزایش ظرفیت مفید نیروگاهها را نیزبهمراه دارد.بازآرایی ساده ترین و کم
هزینه ترین روش برای تامین هدف فوق است . در این مقاله روشی ابتکاری برای بازآرایی شبکه نامتعادل توزیع مطرح می شود,تابع هدف مورد نظر کاهش تلفات توان می باشد هر چند که امکان بهبود پروفیل ولتاژ و متعادل تر شدن شبکه نیز از نتایج این بازآرایی خواهد بود.در روش پیشنهادی بادقت خوبی یک جفت از شاخه ها برای تغییر به منظورانجام بالاترین صرفه جویی تلفات انتخاب میگردد.انتخاب شاخه و فرایندهای تغییر تا مرحله ای که معلوم شود بیش از این امکان کاهش تلفات وجود ندارد ادامه پیدا میکند.برای پخش بار از روش جمع قدرتها استفاده گردیده است.نرم افزار تجدید آرایش بیان شده درمحیط Matlab تهیه گردیده و بر روی قسمتی از شبکه توزیع نمونه امتحان شده است.