سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سعادت سرشت – دانشجوی دکتری فتوگرامتری دانشگاه تهران
فرهاد صمدزادگان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی عزیزی – عضوهیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

پیچیدگی های مطرح در جانمایی سنجنده ها با هدف اندازه گیری دقیق شی حل اتوماتیک آن را تاکنون بصورت مساله ای حل نشده در زمینه بینایی کامپیوتر باقی گذاشته است تعیین همزمان پارامترهای دوربینها و شبکه بطوریکه اولا با حداقل هزینه دقت اندازه گیری شبکه بهینه شود و ثانیا قیود بینایی برای دوربین ها ارضا گردد مهمترین عوامل بروز مشکلات موجود دراین زمینه می باشد بنابراین می توان گفت که مساله فوق یک مساله غیرخطی سخت بوده که در آن چندین تابع معیار تحت قیود پیچیده بینایی باید بهینه گردد درایننوشته برای اولین بار با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی روشی برمبنای بکارگیری تکنیک الگوریتم ژنتیک در تعیین جانمایی بهینه سنجنده ها با توجه به قیود مطرح در آنها ارائه گردیده است. هدف مورد نظر در روند فوق بهینه سازی همزمان چندین تابع در جانمایی دوربین ها ناشی به همراه اعمال محدودیت های قیود بینایی می باشد.