سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیداحسان تهامی – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
یاسمن زندی مهران – دانشجوی دکترای مهندسی پزشکی
امیرهمایون جعفری – استادیار دانشکده مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

مدل ریاضی لورنز که اولین بار به منظور پیش بینی وضع آب و هوا توسط وی ارائه گردید از جمله مدلهایی است که بدلیل دینامیک غیر خطیش توانسته است رفتارهایی آشوبگونه و غیر قابل پیش بینی از خود بروز نماید. به همین منظور ازسالها پیش تا کنون روشهای مختلفی به منظور کنترل و پایدارسازی این مدل ارائه گردیده است در این مقاله سعی شده است که با استفاده از ارائه یک تابع لیاپانوف مناسب و با استفاده از منطق فازی، کنترل کننده ای جدید به منظور کنترل و پایدار سازی سیستم لورنز طراحی شود. این کنترل کننده فازی از نوع سوگنو بوده و از یک موتور استنتاج ممدانی با فازی ساز منفردو غیر فازی ساز میانگین مراکز تشکیل شده است.در نهایت در این تحقیق مشخص شد که در صورتیکه مقدار تابع لیاپانوف برای هر قانون فازی منفی باشد سیستم کنترل شده لورنز به صورت مجانبی پایدار خواهد بود همچنین مشخص شد که استفاده از موتور استنتاج حاصلضرب ممدانی دارای عملکرد مطلوبتری نسبت به موتور استنتاج مینیمم ممدانی خواهد داشت