سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد
عارف درودی – استادیار دانشگاه شاهد
جواد شکرالهی مغانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله روش جدیدی را برای تعیین تلفات ناشی از کرونا خطوط انتقال فشار قوی با کمک روش اجزای محدود (Finite Element Method )ارائه داده استدر این روش پتانسیل سطح هادی و زمین و نیز میدان الکتریکی روی سطح هادی به عنوان شرایط مرزی در نظر گرفته می شوند .
با تغییر روش بروز رسانی بارهای الکتریکی و همچنین تغییر در الگوریتم محاسبه جریان کرونا و حذف یکی از حلقه های تکرار، به سرعت همگرایی بالاتر و کاهش تعداد دفعات تکرار دست یافته شده است . علاوه بر این ضریب پراکندگی یون نیز بصورت متغیر با میدان در معادلات حاکم وارد شده است . نتایج بدست آمده و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که روش فوق علاوه بر
دقت مناسب، از سرعت همگرایی بالایی برخور دار است .