سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین خسروی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پل
رضا صفابخش – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پل

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برایاستخراج نواحی چشمی با استفاده از عملگرهای مورفولوژیک پیشنهاد شده است. چشم ها از نواحی دارای جزئیات زیاد درون محدوده چهره هستند. روش پیشنهادی نیز بر استفاده از این واقعیت تکیه دارد. با اعمال عملگرهای مورفولوژیک مناسب می توان این جزئیات را درون ناحیه چهره از بین برد. تفاضل نتیجه حاصل از این مرحلهاز تصویر اصلی، در بردارنده نواحی چشمی با ضریب وزنی بالایی خواهد بود. برایقوام و اعتبار بیشتر الگوریتم،آن را فقط در ناحیه مشمول رنگ پوست بکار خواهیم برد. بنابراین ساخت و بکارگیری یک مدل رنگ پوست مناسب نیز ضروری است . نتایج حاصل از روش پیشنهادی نشان دهنده عملکرد مناسب روش در شرایط مختلف می باشد.