سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر پرهام – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله روشی کاربردی برای استفاده از THD ولتاژ فاز معیوب در بازبست تطبیقی تک فاز ارائه می شود که با استفاده از آن می توان علاوه بر تشخیص خطای گذرا از دائمی، زمان خاموش شدن قوس ثانویه در خطای گذرا را تشخیص داد. در روش پیشنهادی تشخیص گذرا یا دائمی بودن خطا از طریق مقایسۀ THD ولتاژ فاز معیوب با یک مقدار آستانۀ ثابت تعیین می گردد و برای تعیین زمان دقیق خاموشی قوس ثانویه یک سطح آستانۀ متغیر با زمان توسط خود روش تولید می شود که با مقایسۀ THD ولتاژ با آن، زمان خاموشی قوس ثانویه نیز تعیین می گردد. منطق به کار رفته برای تولید سیگنال بازبست از تاثیر تغییرات احتمالی THD ولتاژ در زمان بهره برداری عادی سیستم و زمان باز شدن کلیدها جلوگیری می کند. روش پیشنهادی با استفاده از برنامۀ EMTP-ATP بر روی یک خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت با خطاهای دائمی و گذرا تحت زوایای مختلف بار و محلهای متفاوت خطا آزمایش شده است.