سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا میرزایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جعفرزادگان – عضو هیأت علمی و مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

دراین مقاله روشی برای بازشناسی افراد از طریق ویژگی های هندسی دست آنها ارائه شده است. دراین روش از ویژگی های هندسی دست برای نظیر یابی منحنی پیرامون دست استفاده شده است. درادامه نشان داده شده است که چگونه می توان با استفاده از روشهای آماری ابعاد بردار ویژگی حاصل از هر منحنی پیرامونی را به نحو مطلوبی کاهش داد. الگوریتم ارائه شده دراین مقاله به دلیل استفاده از یک بازنمایی ساده (فقط منحنی پیرامونی دست) سرعت قابل توجهی دارد، با این حال توانسته است نتایج مطلوبی در زمینه بازشناسی افراد باکمک تصویر دست ایجاد نماید.