سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کامیار کنعانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم یک پروسه در سیستمهای بی درنگ زمان اجرای آن می باشد در اغلب موارد دانستن زمان اجرای دقیق برای یک پروسه از قبل ممکن نیست لذا زمان اجرای یک پروسه توسط یک متغیر آماری بیان میشود که از توزیع احتمال مشخصی برخوردار است دراین مقاله ما روشی را برای محاسبه ی احتمال نقض زمان مرگ در اجرای توام پروسه ها با استفاده از تابع توزیع احتمال زمان اجرا ارایه خواهیم کرد چون اغلب تابع توزیع احتمال زمان اجرا از توضیح مشخصی تبعیت نمی کند ما محاسبه ی احتمال را با استفاده از نمونه برداری از زمان های اجرا انجام خواهیم داد