سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پنام زرفام –
مسعود مفید –

چکیده:

در این مقاله به بررسی یک روش جدید جهت تحلیل ساختمان ها پرداخته شده است که روشی کاربردی برای بررسی رفتار لرزه ای و نحوه عملکرد واقعی سازه ها تحت نیروی زلزله می باشد و در عین که حال روشی سریع و کم هزینه می باشد ازدقت قابل قبولی نیز برخوردار است. در حقیقت این روش تلفیقی از ۲ روش تحلیلIncremental Dynamic و ModalPushover می باشد و حتی الامکان از مزایای هر دو روش سود می برد یعنی با معادل سازی ساختمان ها به یک سازه تک درجه معادل و اعمال سطوح مختلف بارهای لرزه ای می توان به سادگی یه منحنی ای دست یافت که بیانگر رفتار و عملکرد خطی و غیرخطی سازه در سطوح مختلف زلزله باشد . در این مقاله با بررسی قاب های ۲بعدی چهار، هشت و دوازده طبقه و چندین رکورد مختلف زلزله به مقایسه روش مذکور با روشIncremental Dynamic پرداخته شده است و نتایج رضایت بخشی نیزحاصل گردیده است.