سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
زهرا رضوانی – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:
امروزه الگوریتم های فراابتکاری متنوعی با ایده های برگرفته ازطبیعت اطراف ما به یاری پژوهشگران آمده اند تا مسائل پیشین را به صورتی بهینه تر و باصرف زمان و انرژی کمتری حل نمایند الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات نمونه ای ازاین گونه روشهااست که دارای سرعت بالایی بوده و قابلیت ارضای چندهدف بصورت همزمان را دارا می باشد دراین پژوهش برانیم که بااستفاده ازاین الگوریتم به خوشه بندی بهینه شبکه بی سیم پرداخته و محل سرخوشه ها را به گونه ای تعیین کنیم که همزمان با صرفه جویی درمصرف انرژی بیشترین طول عمرشبکه را نیز داشته باشیم