سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا کریمی – کارشناس شرکت مهندسین مشاور یکم
بهرام بهرامی – کارشناس شرکت سامان آب جنوب

چکیده:

اجرای ابنیه فنی آبیاری و زهکشی و همچنین جمع کنند ههای اصلی و زهکشهای زیرزمینی در اراضی طرح توسعه نیشکرو صنایع جانبی همواره یک معضل و مشکل اساسی بوده است. دلیل اصلی این مشکل ناشی از بالا بودن تراز آب زیرزمینی از یک سو و وجود لای هها و لنزهای ماسه ای از سوی دیگر میباشد. گرچه راه حلهای مختلف و متنوعی برای اجرای ابنیه در شرایط فوق وجود دارد ولی پیدا کردن روشی که ضمن سرعت اجرای کار هزینه کمتری را نیز تحمیل نماید، از اهمیت زیادی برخوردار است . به ویژه اینکه این کار در سطحی وسیع و در طولی معادل صدها کیلومتر ضروری باشد. در این مقاله رو شهای به کار برده شده مختلف برای اجرای جمع کننده های زیرزمینی در واحدهای مختلف طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان شده و سپس روش استفاده از چاهک فلزی پمپاژ با امکان نصب در عمق های مختلف و زمان اجرای کوتاهجهت پایین آوردن تراز آب زیرزمینی- شرح داده شده است