سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدتقی اخوان نیاکی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله روشی نو برای ساخت یک فاصله اطمینان برای میانگین رشته ای از ستاده های همبسته از یک بار اجرای یک برنامه شبیه سازی ارائه شده است. این روش بر اساس یک تبدیل خطی از داده های که غیر همبستگی تقریبی را به دنبال دارد، استوار است. برای کمک به همگرایی نرمال که بر اساس آن فاصله اطمینان بدست می آید و همین طور برای پایین نگه داشتن منطقی ابعاد این تبدیل، داده های اولیه قبل از تخمین این تبدیل خطی، دسته – دسته می شوند. از نظر درک و کاربرد، این روش در مقایسه با اکثر روش های دیگر نسبتا ساده است و نتایج آزمایشی نشان می دهد که این روش در مقایسه با روش متداول میانگین های دسته ای از نظر معیار پوشش فاصله اطمینان به ازای هر اندازه ای ازدسته ها بهتر عمل می کند.